`Free Kindle ✙ Successful Intelligence: How Practical and Creative Intelligence Determine Success in Life ↮ PDF eBook or Kindle ePUB free

Really interesting, and well researched But the research wasn t the interesting part Sternberg s own interpretation and analysis, combined with compelling and personal stories is the most interesting. Continuing the debate over the relevance and predictive validity of intelligence tests, Sternberg may go too far in bashing IQ in favor of his proposed triarchic theory of intelligence analytical, creative, and practical At times the book appeared too defensive of Sternberg s theory, and evidence against IQ tests appear too convenient However, the book provides an excellent overview of Sternberg s theory I would recommend it to anyone interested in competency, skill, ability or, of course, intelligence. Informatief populariserend academisch boek met vernieuwende theorie over intelligentie.Informeel kwartet van denkersSternberg, onderdeel van het informele kwartet van denkers over intelligentie, creativiteit en wijsheid Howard Gardner multiple intelligences , Mihaly Csikszentmihalyi flow , Daniel Goleman emotional intelligence en Robert Sternberg dus Waarom informeel Omdat het kwartet niet als entiteit echt bestaat, maar deze academici elkaar citeren en aan positive psychology doen waar Csikszentmihalyi samen met Seligman zo n beetje de grondlegger van is dat wil zeggen de psychologie van positieve ervaringen, eigenschappen en instituties, als tegenhanger tegen de psychologie van psychische problemen Sternberg dus, een interessante acadeem in intelligentie, liefde en wijsheid Vooral dat laatste onderzoek spreekt me aan, maar zijn literatuur daarover is niet zo toegankelijk Dat geldt wel voor zijn theorie over intelligentie, die hij uiteenzet in dit boek.Wat is intelligentie Hierop heeft voor mij Gardner het beste antwoord Wat Sternberg daaraan toevoegt is de toepassing van intelligentie om dingen in je leven of in dat van anderen voor elkaar te krijgen Sternberg onderscheidt daartoe drie intelligentie dimensies analytische, creatieve en praktische intelligentie Klassieke IQ tests meten enkel de analytische dimensie, en die zelfs onvolledig alleen dat deel dat het meest relevant is voor schoolprestaties Ook het nature nurture probleem valt niet te meten welke deel is aangeboren, welk deel aangeleerd En, hartstikke relevant in onze woelige tijden, verschil in IQ tussen ethnische bevolkingsgroepen is voornamelijk of geheel toe te schrijven aan omgevingsfactoren Sternberg besteedt nogal veel aandacht aan de IQ test om aan te tonen dat hij maar beperkt bruikbaar is Of iemand wel of niet succesvol is volgens de samenleving, wordt slechts in minder dan 10% van de gevallen bepaald door op IQ gebaseerde maatstaven Hij licht toe de definitie van intelligentie cultureel bepaald is Naast deze sociale context be nvloeden de mentale context intentie bij een activiteit of taak en fysieke context locatie, omstandigheden van de omgeving de uitkomst van een IQ test.Driedelige theorie van succesvolle intelligentieIn de theorie van Sternberg bestaat succesvolle intelligentie uit 1 analytische intelligentie begrijpen en reproduceren, bewust richting geven aan een denkproces om een doordachte oplossing te vinden voor een probleem 2 creatieve intelligentie iets nieuws of een nieuw idee kunnen produceren, het vermogen om verder te gaan dan het vaststaand gegeven teneinde nieuwe en interessante idee n voort te brengen , impliceert synthetisch denken verbanden zien die anderen niet zien 3 praktische intelligente gezond verstand, streetsmart, in staat om met strategie n te komen om alledaagse problemen op te lossen , impliciete kennis is essentieel actiegerichte kennis, wordt verkregen zonder directe hulp van anderen, stelt iemand in staat doelen te bereiken die hij belangrijk vindt hoe dingen doen, betrekking op een doel van waarde, weinig hulp van anderen bij het vergaren Mensen die eenzijdig analytisch zijn ontwikkeld, zijn vaak minder succesvol in het leven oa geluk Mensen die een iets minder hoog IQ hebben moeten dat compenseren met andere eigenschappen en worden op die manier vaak gelukkiger De mensen die het meest succesvol intelligent zijn, benutten hun sterke punten, compenseren hun zwakke punten, en halen het beste uit hun capaciteiten Als gevolg hiervan zijn deze mensen flexibel en passen zij zich gemakkelijk aan hun rol aan ze analyseren welke aanpassing nodig is, cre ren deze aanpassingen en passen die ook toe Succesvol intelligente mensen zijn actief op zoek naar voorbeeldfiguren Ze zetten situaties naar hun hand Zijn op zoek maar de impliciete kennis in een omgeving.EigenschappenSternberg sluit zijn boek af met de beschrijving van eigenschappen die succesvol intelligente mensen gemeen hebben motiveren zichzelf leren zich te beheersen weten wanneer zij moeten doorzetten succes pas na lange weg met frustraties en mislukkingen benutten hun capaciteiten zo goed mogelijk zetten gedachten om in daden zijn productgericht itt tot de procedure om er te komen gaan door tot het werk af is en komen beloften na nemen initiatief niet bang voor nemen risico s stellen niet uit accepteren het als ze terecht ergens de schuld van krijgen wijzen zelfmedelijden af zijn zelfstandig proberen persoonlijke problemen te overwinnen zijn doelgericht nemen niet te veel en niet te weinig hooi op hun vork hebben het vermogen om beloning uit te stellen kunnen bomen en het bos zien hebben een redelijk zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid behouden evenwicht tussen analytisch, creatief en praktisch denken More information on how school performance and life performance are two completely different things Sternberg takes IQ and other standardized tests to task by pointing out that the kinds of intelligence tested are static, decontextualized versions of the real thing A person with the intelligence to become successful may not score particularly high on tests but has the analytical intelligence represented but poorly on IQ tests , creative intelligence and practical intelligence A truly intelligent person not only finds the right answers but poses the right questions to answer, the right questions being those most useful to him herself and others in society Sternberg describes each of the three types of intelligence and culminates the book with other aspects of successfully intelligent people, namely aspects of their character such as adaptability and willingness to take risks.Much of Sternberg s work sounds similar to other books I ve read, but that may be because other authors were using part of Sternberg s work.Worth a read, especially for anyone looking for vindication for being labeled stupid due to low test scores. A look at what intelligence is He claims intelligence has three parts analytical, creative, practical , and as a culture we overemphasize a small fraction of the analytical to our detriment In particular, he got low test scores and has turned out quite successful, and describes many similar cases. A very interesting look at intelligence What makes people successful The book was very interesting at first and faltered toward the end but really made me think which is what I look for in a good book I ve started to analyze people I work with in the last month on some of these criteria and find it interesting.I have a new class coming this spring that I m the TA for I m going to try to predict how successful each person will be in the class after meeting them by these guidelines and see who comes out the other side It s a lab class by the way. Interesting but incredibly repetitive If I were to read it again, I d probably skip the debunking of intelligence tests By chapter 3 I was losing interest in the repetitive writing, but the last few chapters are extremely interesting Worth a look. 68 Successful Intelligence, by Ed Research into Analytical, Creative, and Practical Intelligence More interesting insights into how just being smart isn t enough in today s challenging, increasingly flat, technologically savvy world. My notes and quotes from the book Successful intelligence analytic creative practical intelligence Sternberg argues that successful intelligence is the metric we should be using instead of the narrowly defined analytic intelligence that most IQ tests capture Most of the book consists of Sternberg critiquing traditional conceptualizations of intelligence, followed by his explanations and defenses of creative and practical intelligence.In the final chapter ch 8 , Sternberg outlines the characteristics of successful intelligence 1 Successfully intelligent people motivate themselves 2 They learnt to control their impulses 3 They know when to persevere 4 They know how to make the most of their abilities 5 They translate thought into action 6 They have a product orientation they know how to produce, not just consume info 7 They complete tasks and follow through 8 They are initiators, they don t wait to be told what to do 9 They are not afraid to risk failure 10 They don t procrastinate 11 They accept fair blame 12 They reject self pity 13 They are independent 14 They seek to surmount personal difficulties 15 They focus and concentrate to achieve their goals 16 They spread themselves neither too thin nor too thick 17 They have the ability to delay gratification 18 They have the ability to see the forest and the trees They can distinguish the important from the inconsequential 19 They have reasonable levels of self confidence and a belief in their ability to accomplish their goals 20 Successfully intelligent people balance analytical, creative, and practical thinking. `Free Kindle ⇱ Successful Intelligence: How Practical and Creative Intelligence Determine Success in Life ☜ Amazing Ebook, Successful Intelligence How Practical And Creative Intelligence Determine Success In Life By Robert J Sternberg This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Successful Intelligence How Practical And Creative Intelligence Determine Success In Life, Essay By Robert J Sternberg Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You