Free E-pub ♲ Dont Worry, Be Grumpy ⚖ Famulantenaustausch.de

I found myself slowing down my reading pace as I neared the end, which is always the sign of a good book, and yet there were parts I really disliked It s a collection of short essay stories some real, most updated retellings of Buddhist tales like Ajahn Brahm s book Who Ordered This Truckload of Dung His teachings have always had outdated gender attitudes, which I ve generally put down to his age and isolation as a monk Yet he has one story about a nagging wife and another where he talks about how lowered expectations can make life easier and uses the example of marrying an ugly wife so you don t have to worry about her being seduced away Ugh There s also a powerful and true story where he gives radical advice to a woman who has been devastated by a rape In one of his live podcast talks, he told this story and it irked me, but there are added details in this version that make it muchmeaningful Anyway, the thoughtful and thought provoking stories outnumber the head shaking ones so I personally was glad I read it but others may not be so forgiving Excerpt I don t expect to be perfect In fact, I like making mistakes Because when I tell my friends about the stupid things that I have done, it makes them laugh My stupidity increases the happiness in the world Grade B Nisam elela da je zavr im, a istovremeno mi se ba itala Ima neke jednostavne pri ice, ali definitivno ima i puno pou nih Ne mogu da ka em da me je ostavila ravnodu nom, tako da je od mene zaradila visoku ocenu Mislim da u ipak kupiti i prvi deo. Free E-pub ♔ Dont Worry, Be Grumpy ☪ Laugh Aloud Even As You Look At Life Anew With These Stories From The Bestselling Author Of Who Ordered This Truckload Of Dung InBrief Stories With Titles Like The Bad Elephant, Girlfriend Power, And The Happiness License, Ajahn Brahm Offers Up Timeless Wisdom That Will Speak To People From All Walks Of Life Drawing From His Own Experiences, Stories Shared By His Students, And Old Chestnuts That He Delivers With A Fresh Twist, Ajahn Brahm Shows He Knows His Way Around The Humorous Parable, Delighting Even As He Surprises Us With Unexpected Depth And Inspiration Jau kaip siva iavau su ia drobine Tyto albos serija, tai siva iavau Prisid jau vis lentyn t puiki j knyg ir vis neimu skaityti, nes gaila Gaila, kad perskaitysiu visk grei iausiai ir nebetur siu atei iai ito g rio Na, bet leidau sau pasiduoti pagundai ir pasi miau jau sp to pamilti Ajahn Brahm knyg Dramblys, kuris pamir o laim Netur jau joki l kes i , mat puikiai inojau kas man s laukia 269 puslapiai d iaugsmo ir pamok.Kaip ir pirmoji Brahm knyga Atverk savo irdies duris , i taip pat sudaryta i trump pamokan i budistini pasakojim , pa io Ajahn patir i Dramblys, kuris pamir o laim labiau koncentruojasi li dnus, gyvenimo d iaugsm praradusius mones Savo istorijomis Brahm parodo, jog visas situacijas, kad ir kokios blogos jos beb t , galima pa velgti kitu kampu Knygoje jis da nai velgia su humoru, net lengvu sarkazmu visk pindamas tvirt tik jim Yra ir a ar spaud ian i pasakojim , toki tamsi istorij , i kuri , atrodo, pad ties tikrai n ra T vai aukiasi Ajahn prard jaun s n , puol depresij , netek nam Visi lieka paguosti, nuraminti, gav peno sielai ir apm stymams I kai kuri istorij balsu kvatojausi ir vaikiausi vyr po namus nor dama garsiai pasidalinti perskaitytomis mintimis Kitas id jas u sira iau u ra knyg atei iai sukurtai eimai, vaikams Dramblys, kuris pamir o laim visokeriopai naudinga knyga, kuri dar tikrai ne kart skaitysiu ir rekomenduosiu kiekvienam ie kan iam ramyb s, nuli dusiam ar pasimetusiam mogui.Kas neskait t, ar dar neatradot ios serijos b tinai ja pasidom kit Man tai buvo visi kas atradimas, mat pamokan iomis, dvasin mis knygomis niekada netik jau Netik jau j veiksmingumu ar tariama pagalba Ta iau ios dar ir kaip veikia D ka j , o ypa Ajahn Brahm, atradau temas kurias dabar gilinuosi visu paj gumu ir tikrai jau iuosi i mokusiu nauj dalyk praturtinusi savo ird Nuostabus jausmas. Fun and entertaining Little gems of insight in each little story. Kas gyvena alia j s lovos Vandens stiklin Rank kremas Akiniai Si lau dar vien dalyk , kuris privalo u imti i garbing pozicij Tai knyga Dramblys, kuris pamir o laimKod l b tent ji Tiesiog streso kupinose dienose, b gime ir l kime b tent i knyga pad s atsipalaiduoti K rin liai trumpi, tad puikiai tiks prie mieg Jei jau iat s i sikv p , perskaitykite kelis trumpu ius pasakojimus ir prad site kv puoti lengviau Sprend iate sud tingas problemas ir nerandate i eities V l gi pavartykite i knyg galb t u teks pakeisti tik savo i r jimo kamp Jau keli mon s, kuriems i knyg rekomendavau, d iaugiasi, kad ji i ties kvepianti ir puiki sigykite j Pasidarykite arbatos, sisukite ilt pled ir l tai l tai skaitykite Pa adu ramyb s ilgai laukti neteks Mieli skaitytojai, ia yra knyga kuri kiekvienas tur t tur ti namuose, kaip nei senkan io pozityvumo ir jaukumo altin Knyga pilna ilt ir i minting istorij , autorius savo paprastu ra ymo b du prikausto prie knygos puslapi ir priver ia ne kart yptel ti Kas galvoja, kad ia baisiai rimta, kyriai pamokslaujanti, per kupr u neteising m stym duodanti knyga klystate Viskas k ia rasite, tai paprasto mogaus nepaprastus potyrius, puiki valg pagardinta skoningu humoru Keliauj prie knyg , kurias dar ne kart atsiversiu. The Dharma talks by Ajahn Brahms are a cool mix of insight, humor and wit He always tries to tell the message by using stories to make the listeners look at the moon, not the finger1 The dog poop story suffering comes in many forms heartbreaks, work issues, death etc We got to take them with least resistance When we accept them, take them home to our gardens, after awhile they act as fertilizers We get to eat tasty, plump apples It does mature and help us grown as individuals2 The 70% rule expect less Don t aim for perfection, as you will expect and fall into the habit of fault finding Don t go for low percent as it will discourage you Keep a middle score, so that you can appreciate yourselves and others too with their differences3 Person arethan their labels terming people like criminals, mad etc can make us fail to see their other side s For eg, if a teacher sees kid as a underperformer, he will never see the other side like the kid interest in music By constant reprimand, he will indeed make the kid fall in depression and fulfill the prophecy.4 Keeping the mantle piece free the mantle piece of our minds are generally filled with so many desires,anxieties etc We don t try to let go of some of the clutter there.5 What do we really want like the thief in the story was actually after inner peace and kindness but wasted his energy on getting money We need to think about priorities for ourselves, not the ones dictated and given to us by the culture. Prie pradedant skaityti i knyg maniau, kad tai bus did iausias i kis b ti atvirai budizmo tik jimui, knygos anrui Buvau did iai nustebinta, nes apsakymus valgiau prie mieg , ryte ar tiesiog laukdama ka ko Labai paprastos budisto vienuolio valgos, metaforos, tik jimo ir pasitik jimo buitinis sugretinimas buvo tai, ko tr ko kasdienyb je paprastumo ir geranori kumo i knyg gavau dovan i Kraujo centro u suorganizuot neatlygintinos donoryst s akcij , o j perskai ius nusprend iau paleisti ir perduoti kaip dovan tam, kam, man atrodo, reikia labiau Tikiuosi tas mogus taip pat nor s ja dalintis Apie t ir yra visa knyga dosnum Toliko sam se bila grabala u knjiznici da ju dobijem jer njegova Krava bila mi je super, drugacija, simpaticnaNo, ovo mu je na isti kalup i sve vec isfurano kakica ovako onako Cesto kakicu spominje u svojim pricamaako imas bilo kakav problem s ljudima ili u ljubavnoj vezizamisli si nj kakicu i ima da sve nestane ilitiga pro e.Hahaha ma aj ne kaki.